Пошук

Громадівська бібліотека

знаття то сила

Категорія

Теорія

Карл Кауцький. Національність і інтернаціональність

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Автор: Карл Кауцький
Назва: Національність і інтернаціональність
Місто: б/м
В-во: Українська Партія Соціялістів-Революціонерів
Рік: 1918
Стор.: 54
Анотація: Критика поглядів на національну справу австромарксиста Отто Бауера з точки зору високої оцінки змагання до створення національних держав
Написання/перше видання: 1908
PDF: К. Кауцький. Національність і інтернаціональність

Юрґен Габермас. Філософський дискурс модерну

Автор: Юрґен Габермас
Назва: Філософський дискурс модерну
Місто: Київ
В-во: Четверта хвиля
Рік: 2001
Стор.: 424
Написання/перше видання: 1985
Анотація: Центральний твір видатного філософа сучасности з «другого покоління» Франкфуртської школи — спроба реконструкції філософської самосвідомости Нового часу
PDF: Ю. Габермас. Філософський дискурс модерну

Євген Гірчак. На два фронти в боротьбі проти націоналізму

Автор: Євген Гірчак
Назва: На два фронти в боротьбі проти націоналізму
Місто: Харків
В-во: Пролетар
Рік: 1932
Стор.: 347
Написання/перше видання: 1926-1931
Анотація: Збірка статей члена ЦК КП(б)У і редактора «Більшовика України» проти так російського шовінізму («ваганянщини»), як і українського націоналістичного ухилу («хвильовизму», «шумськізму», «волобуєвщини»)
PDF: Є. Гірчак. На два фронти проти націоналізму

Алєксандр Боґданов. Мистецтво і робітничий клас

Автор: Алєксандр Боґданов
Назва: Мистецтво і робітничий клас
Місто: Київ
В-во: Державне видавництво
Рік: 1921
Стор.: 70
Написання/перше видання: 1918
Анотація: Три статті — про поезію, художню спадщину та пролєтарську творчість — провідного теоретикп Російської Соціял-Демократичної Робітничої Партії (більшовиків)
PDF: А. Боґданов. Мистецтво і робітничий клас

Оноре Бальзак. Думки про мистецтво

Автори: Оноре Бальзак
Назва: Думки про мистецтво
Місто: Київ
В-во: Мистецтво
Рік: 1981
Стор.: 255
Анотація: До книжки ввійшли статті, есе, листи, рецензії, уривки з художніх творів, у яких відбито естетичні погляди великого французького письменника
Написання/перше видання: 1872, 1935
PDF: О. Бальзак. Думки про мистецтво

Елізабет Рудинеско. Філософія в обіймах бурі

Автори: Елізабет Рудинеско
Назва: Філософія в обіймах бурі
Місто: Київ
В-во: Ніка-Центр
Рік: 2007
Стор.: 206
Анотація: У книжці наведено буремні шляхи й суперечливі погляди французьких філософів: Кангієма, Сартра, Фуко, Альтюссера, Дельоза та Дерида
Написання/перше видання: 2005
PDF: Е. Рудинеско. Філософія

Юлій Мартов. Кляса проти кляси

Автори: Юлій Мартов
Назва: Кляса проти кляси
Місто: Торонто
В-во: Робітниче слово
Рік: 1917
Стор.: 15
Анотація: Популярний виклад загального змісту марксизму від відомого російського соціял-демократа
Написання/перше видання: 1905
PDF: Ю. Мартов. Кляса проти кляси

Володимир Левинський. З історії соціялїзму і охорона робітників

Автор: Володимир Левинський
Назва: З історії соціялїзму і охорона робітників
Місто: Монтреал
В-во: Новий світ
Рік: 1918
Стор.: 32
Анотація: Стислий виклад історії соціялістичних ідей і охорони праці
PDF: В. Левинський. З історії соціялізму

Василь Шахрай. Передмова до збірки статей В.І. Лєніна про національне питання

Автор: Василь Шахрай
Назва: Передмова до збірки статей В.І. Лєніна про національне питання
Місто: Саратов
Рік: 1919
Стор.: 28
Анотація: Український націонал-комуніст про погляди на національне питання російського більшовика та вождя російської революції
PDF: В. Шахрай. Передмова до збірки статей Лєніна

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Автори: Андрій Гладун, Віталій Дудін, Оксана Дутчак, Олександр Кравчук, Вікторія Мулявка, Михайло Небога, Олександр Одосій, Захар Попович, Олександр Попович
Назва: Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України
Місто: Київ
В-во: Центр соціальних і трудових досліджень
Рік: 2016
Стор.: 204
Анотація: Дослідження соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та вироблення альтернативних механізмів державного управління ними, пошук ресурсів для розвитку
PDF: Альтернативні механізми розвитку України

Антоніо Ґрамші. В’язничні зошити. Вибрані записи

Автор: Антоніо Ґрамші
Назва: В’язничні зошити. Вибрані записи
Місто: Київ
В-во: Вперед
Рік: 2017
Стор.: 417
Написання/перше видання: 1929-1935
Анотація: 2-е видання ріжноманітних нотаток великого італійського марксиста про боротьбу за політичну владу, захоплення та утримання влади, ідеолоґію, вивчення і викладання філософії, журналістику, ролю інтелєктуалів ув історії тощо
PDF: А. Ґрамші. В’язничні зошити

Владімір Лєнін. Держава і революція

Автор: Владімір Лєнін
Назва: Держава і революція
Місто: Відень
В-во: Гурток соціялістів
Рік: 1920
Стор.: 112
Написання/перше видання: 1917
Анотація: Марксистський погляд на державу, її клясову природу та проґрама її ліквідації у соціялістичному суспільстві
PDF: В. Лєнін. Держава і революція

Франц Фанон. Гнані і голодні

Автор: Франц Фанон
Назва: Гнані і голодні
Місто: Київ
В-во: Вперед
Рік: 2016
Стор.: 227
Написання/перше видання: 1961
Анотація: Найвідоміший твір алжирського революціонера, відомого як теоретик революційного насильства й соціолоґ революції
PDF: Ф. Фанон. Гнані і голодні

Кирило Ткаченко. Від конкретного до загального: історія американського в’язня

Автор: Кирило Ткаченко
Назва: Від конкретного до загального: історія американського в’язня
Місто: Київ
В-во: К.І.С.
Рік: 2011
Стор.: 132
Анотація: Взаємозв’язок між капіталізмом, бідністю, расизмом, безправ’ям і державним репресивним апаратом
PDF: К. Ткаченко. Від конкретного до загального

Дора Клушинська. Чому жінки жадають політичних прав

Автор: Дора Клушинська
Назва: Чому жінки жадають політичних прав
Місто: Нью-Йорк
В-во: Голос правди
Рік: 1918
Стор.: 30
Анотація: Що таке політика, і чому політичні справи стосують жінок не менше ніж чоловіків?
PDF: Д. Клушинська. Чому жінки жадають політичних прав

Ів. Березянський. Що кожен мусить знати про національну справу

Автор: Ів. Березянський
Назва: Що кожен мусить знати про національну справу
Місто: Харків
В-во: Радянське село
Рік: 1928
Стор.: 16
Анотація: Національна політика буржуазії та пролєтаріяту
PDF: Ів. Березянський. Про національну справу

Володимир Левинський. Початки українського соціялїзму в Галичині

Автор: Володимир Левинський
Назва: Початки українського соціялїзму в Галичині
Місто: Торонто
В-во: Робітниче слово
Рік: 1918
Стор.: 77
Анотація: Історія народницьких і соціял-демократичних рухів у західній Україні в 1860—1890-х
PDF: В. Левинський. Початки українського соціялїзму в Галичині

Отто Бауер. Шлях до соціялізму

Автор: Отто Бауер
Назва: Шлях до соціялізму
Місто: Берлін—Київ
В-во: Знаття то сила
Рік: 1920
Стор.: 48
Написання/перше видання: 1919
Анотація: Погляд на революцію та соціялістичне будівництво керівника австрійської соціял-демократії
PDF: О. Бауер. Шлях до соціялізму

Карл Кауцький. Народність і її початки

Автор: Карл Кауцький
Назва: Народність і її початки
Місто: Нью-Йорк
В-во: Голос правди
Рік: 1918
Стор.: 67
Анотація: Національне питання з точки зору ортодоксального марксизму
PDF: К. Кауцький. Народність і її початки

Антон Менґер. Народна полїтика

Автор: Антон Менґер
Назва: Народна полїтика
Місто: Нью-Йорк
Рік: 1914
Стор.: 145
Написання/перше видання: 1906
Анотація: Австрійський юрист про правові засади соціялістичної держави
PDF: А. Менґер. Народна полїтика

Створити безкоштовний сайт або блог на WordPress.com.

Up ↑