Пошук

Громадівська бібліотека

знаття то сила

Місяць

Лютий 2019

Юрґен Габермас. Філософський дискурс модерну

Автор: Юрґен Габермас
Назва: Філософський дискурс модерну
Місто: Київ
В-во: Четверта хвиля
Рік: 2001
Стор.: 424
Написання/перше видання: 1985
Анотація: Центральний твір видатного філософа сучасности з «другого покоління» Франкфуртської школи — спроба реконструкції філософської самосвідомости Нового часу
PDF: Ю. Габермас. Філософський дискурс модерну

Євген Гірчак. На два фронти в боротьбі проти націоналізму

Автор: Євген Гірчак
Назва: На два фронти в боротьбі проти націоналізму
Місто: Харків
В-во: Пролетар
Рік: 1932
Стор.: 347
Написання/перше видання: 1926-1931
Анотація: Збірка статей члена ЦК КП(б)У і редактора «Більшовика України» проти так російського шовінізму («ваганянщини»), як і українського націоналістичного ухилу («хвильовизму», «шумськізму», «волобуєвщини»)
PDF: Є. Гірчак. На два фронти проти націоналізму

Алєксандр Боґданов. Мистецтво і робітничий клас

Автор: Алєксандр Боґданов
Назва: Мистецтво і робітничий клас
Місто: Київ
В-во: Державне видавництво
Рік: 1921
Стор.: 70
Написання/перше видання: 1918
Анотація: Три статті — про поезію, художню спадщину та пролєтарську творчість — провідного теоретикп Російської Соціял-Демократичної Робітничої Партії (більшовиків)
PDF: А. Боґданов. Мистецтво і робітничий клас

Панас Феденко. Україна після смерти Сталіна

Автор: Панас Феденко
Назва: Україна після смерти Сталіна
Місто: Мюнхен
В-во: Інститут для вивчення СССР
Рік: 1956
Стор.: 64
Анотація: Огляд політичного, господарського та культурного життя, зокрема передача Криму Український РСР, укрупнення колгоспів, святкування 300-річчя Переяславської ради тощо
PDF: П. Феденко. Україна після Сталіна

Оноре Бальзак. Думки про мистецтво

Автори: Оноре Бальзак
Назва: Думки про мистецтво
Місто: Київ
В-во: Мистецтво
Рік: 1981
Стор.: 255
Анотація: До книжки ввійшли статті, есе, листи, рецензії, уривки з художніх творів, у яких відбито естетичні погляди великого французького письменника
Написання/перше видання: 1872, 1935
PDF: О. Бальзак. Думки про мистецтво

Елізабет Рудинеско. Філософія в обіймах бурі

Автори: Елізабет Рудинеско
Назва: Філософія в обіймах бурі
Місто: Київ
В-во: Ніка-Центр
Рік: 2007
Стор.: 206
Анотація: У книжці наведено буремні шляхи й суперечливі погляди французьких філософів: Кангієма, Сартра, Фуко, Альтюссера, Дельоза та Дерида
Написання/перше видання: 2005
PDF: Е. Рудинеско. Філософія

Юлій Мартов. Кляса проти кляси

Автори: Юлій Мартов
Назва: Кляса проти кляси
Місто: Торонто
В-во: Робітниче слово
Рік: 1917
Стор.: 15
Анотація: Популярний виклад загального змісту марксизму від відомого російського соціял-демократа
Написання/перше видання: 1905
PDF: Ю. Мартов. Кляса проти кляси

Володимир Левинський. З історії соціялїзму і охорона робітників

Автор: Володимир Левинський
Назва: З історії соціялїзму і охорона робітників
Місто: Монтреал
В-во: Новий світ
Рік: 1918
Стор.: 32
Анотація: Стислий виклад історії соціялістичних ідей і охорони праці
PDF: В. Левинський. З історії соціялізму

Дамян Бориско. Соціялїзм а релїґія

Автор: Дамян Бориско
Назва: Соціялїзм а релїґія
Місто: Монтреал
В-во: Новий світ
Рік: 1916
Стор.: 48
Анотація: Ставлення соціялістів до реліґії
PDF: Д. Бориско. Соціялїзм а релїґія

Ліва Європа

Автори: Ганна Гайдай, Альона Ляшева, Андрій Мовчан, Руслана Панохнік, Денис Пілаш, Андрій Рєпа, Тарас Саламанюк, Алєксєй Сахнін, Ксенія Семенова, Юлія Юрченко
Назва: Ліва Європа
Місто: Київ
В-во: Центр соціальних і трудових досліджень
Рік: 2017
Стор.: 323
Анотація: Еволюція европейських лівих партій і рухів після другої світової війни
PDF: Ліва Європа

Володимир Винниченко. Поворот на Україну

Автор: Володимир Винниченко
Назва: Поворот на Україну
Місто: Львів—Пшібрам
В-во: Група укр. соц. молоді; Наукове товариство ім. Шевченка
Рік: 1926
Стор.: 34
Анотація: Погляд Винниченка на актуальні проблєми українського життя, зокрема в Радянській Україні, постать Симона Петлюри (у зв’язку з його вбивством).
PDF: В. Винниченко. Поворот на Україну

Конституція Української Соціялїстичної Радянської Республіки

Автор: Всеукраїнський центральний виконавчий комітет і Рада народних комісарів
Назва: Конституція Української Соціялїстичної Радянської Республіки
Місто: Вінніпеґ
В-во: Українські робітничі вісті
Рік: 1921
Стор.: 16
Написання/перше видання: 1919
Анотація: Текст першої конституції Радянської України
PDF: Конституція УСРР

Василь Шахрай. Передмова до збірки статей В.І. Лєніна про національне питання

Автор: Василь Шахрай
Назва: Передмова до збірки статей В.І. Лєніна про національне питання
Місто: Саратов
Рік: 1919
Стор.: 28
Анотація: Український націонал-комуніст про погляди на національне питання російського більшовика та вождя російської революції
PDF: В. Шахрай. Передмова до збірки статей Лєніна

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України

Автори: Андрій Гладун, Віталій Дудін, Оксана Дутчак, Олександр Кравчук, Вікторія Мулявка, Михайло Небога, Олександр Одосій, Захар Попович, Олександр Попович
Назва: Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України
Місто: Київ
В-во: Центр соціальних і трудових досліджень
Рік: 2016
Стор.: 204
Анотація: Дослідження соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та вироблення альтернативних механізмів державного управління ними, пошук ресурсів для розвитку
PDF: Альтернативні механізми розвитку України

Антоніо Ґрамші. В’язничні зошити. Вибрані записи

Автор: Антоніо Ґрамші
Назва: В’язничні зошити. Вибрані записи
Місто: Київ
В-во: Вперед
Рік: 2017
Стор.: 417
Написання/перше видання: 1929-1935
Анотація: 2-е видання ріжноманітних нотаток великого італійського марксиста про боротьбу за політичну владу, захоплення та утримання влади, ідеолоґію, вивчення і викладання філософії, журналістику, ролю інтелєктуалів ув історії тощо
PDF: А. Ґрамші. В’язничні зошити

Владімір Лєнін. Держава і революція

Автор: Владімір Лєнін
Назва: Держава і революція
Місто: Відень
В-во: Гурток соціялістів
Рік: 1920
Стор.: 112
Написання/перше видання: 1917
Анотація: Марксистський погляд на державу, її клясову природу та проґрама її ліквідації у соціялістичному суспільстві
PDF: В. Лєнін. Держава і революція

Карл Маркс, Фрідріх Енґельс. Революція в Іспанії

Автори: Карл Маркс, Фрідріх Енґельс
Назва: Революція в Іспанії
Місто: Київ
В-во: Партвидав ЦК КП(б)У
Рік: 1937
Стор.: 162
Написання/перше видання: 1854-1873
Анотація: Збірка статей про революційні події в Еспанії в 1854 і 1868-1874 рр.
PDF: К. Маркс, Ф. Енґельс. Революція в Іспанії

Український Троцький. Тексти Лева Троцького про Україну

Автор: Лев Троцький
Назва: Український Троцький. Тексти Лева Троцького про Україну
Місто: Одеса
В-во: ВМВ
Рік: 2013
Стор.: 167
Написання/перше видання: 1919-1939
Анотація: Збірка статей, виступів, промов і відозв провідного діяча російської соціял-демократії та більшовизму з 1910-х — 1930-х рр.
PDF: Український Троцький

Франц Фанон. Гнані і голодні

Автор: Франц Фанон
Назва: Гнані і голодні
Місто: Київ
В-во: Вперед
Рік: 2016
Стор.: 227
Написання/перше видання: 1961
Анотація: Найвідоміший твір алжирського революціонера, відомого як теоретик революційного насильства й соціолоґ революції
PDF: Ф. Фанон. Гнані і голодні

Створити безкоштовний сайт або блог на WordPress.com.

Up ↑